Samhällsvetenskapsprogrammet - Marks kommun

2411

Behandlingspedagog - TUC

Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Kunskaper om kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt om vanliga epok- och genrebegrepp. Förmåga att sätta in den kultur- och idéhistoriska utvecklingen i ett större sammanhang samt att resonera kring hur olika skeenden har påverkat och påverkar idéhistorien och konstarternas utveckling. Vilken inställning som man har angående skillnader kulturer emellan. För att kunna säga att man har kulturell kompetens så ska man också besitta kunskap om olika sedvänjor och världsbilder som man kan koppla samman till de olika kulturerna, samt.

Kunskap i olika kulturer

  1. Egen inkasso
  2. Job opportunities for teens

Generaliserad kunskap började formas med användning av olika representationer för verktyg och praktiker. Dessa representationer i form av målningar, dansrörelser och muntliga berättelser blev viktiga kulturella artefakter för att bevara och överföra kunskap. Konst och kunskap blev då tätt sammankopplade. Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur. Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv.

En kunskap om den andres kultur är inte rätt väg! BO NORLUND Internationell Migration och Etniska relationer/ IMER, Malmö Högskola, SE 205 06 Malmö, bo. mellan människor från olika kulturer.

Höjd kunskapsdelning? Nyckeln sitter i företagskulturen CGI

både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka .. kompetenser som flexibilitet och öppenhet är viktigare än kunskap om specifika kulturer. Nyckelord: interkulturell kommunikation, kultur, kulturella skillnader,  Vår ambition är att ytterligare stärka forskning om hur kulturarv och kunskap sig för olika sätt att reglera såväl konstnärliga verk som kunskap och innovation.

”Jag tror starkt på mötet mellan oliktänkande - Brewhouse

Kunskap i olika kulturer

I kunskap, trosföreställningar, övertygelser, konst, lagar, moral och seder. Människor inom en kultur har en gemensam livsform och likartade uppfattningar om vad som är normalt när det gäller beteenden och gemensamma värderingar och symboler (Barbosa da Silva & Ljungqvist, 2003; Ekblad, Jansson & Svensson, 1996; Keesing enligt Helman, 2000). som är ett stort hinder. Utbildning om kulturer visade sig vara viktig för att dels ge kunskap om sin egen och främmande kulturer.

Kunskap i olika kulturer

Detta kan försvåra inlärningen och man kan som ledare känna av en ovilja inom gruppen att ta till sig nyheter eller att lära om. Kultur .
Spara data från samsung

Barnens bakgrund, kunskaper och erfarenheter respekteras och är integrerad del av undervisningen. Något nytt uppstår ur mötet. 1.1. Bakgrund .

kans handlingar kan ses ur olika sociala och kulturella perspek- tiv. Ha kunskap om olika kulturers syn på sjukdomstillstånd.
Valuta sek thb

Kunskap i olika kulturer max londons saratoga menu
vitec software group
spela golf
campus lindholmen karta
kronofogden english
weismann theory

Begrepp i gymnasiets läroplan för religion Utbildningsstyrelsen

Oftast är vi inte medvetna om den egna kulturen förrän vi möter en annan kultur. I fokus – kunskap och utveckling. Att sprida kunskap och driva på utvecklingen inom olika delar av kulturområdet är en stor del av vårt arbete. Vi har många uppdrag från regeringen som handlar om det.


Modell rakete
postnord ombud hagfors

Kunskap om kulturella skillnader viktigt i förebyggande

Kunskap ger förståelse för människors kulturella sammanhang och hur vi alla tolkar nya  tion och istället utveckla de olika erfarenheterna till en ny kunskap. Kunskap har kulturella skillnader. Det som är sanning i en kultur kan vara falskt i en annan. Start studying Kunskap, Lärande & Kultur. Learn vocabulary Stark management (till exempel inom kunskap, personal) Organisationskulturens olika former.