vägtransport in Ungarisch - Schwedisch-Ungarisch Glosbe

2722

förordningar - Magyar fordítás – Linguee

a menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott készenléti időt az utolsó napi vagy heti pihenőideje óta[6]. MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben 3821/85 EGK Rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról. 2006.

3821 85 egk tanácsi rendelet

  1. Undantagna från las
  2. Centralen vänersborg
  3. Lasa twitter utan konto

cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára [1], A 3821/85/EGK tanácsi rendelet (3) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékek kialakítására, beépítésére, használatára és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket fogalmaz meg. Az említett rendeletet többször jelentősen módosították. ) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete ( 2006. március 15. on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (a továbbiakban: a javaslat) ( 3 ). (5) Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1.

20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.

transport - Ungersk översättning – Linguee

11532/4/13 REV 4 ZSB/fk 6 1. § A rendelet hatálya a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás), valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve ( 2006. március 15.

januari - Ungersk översättning – Linguee

3821 85 egk tanácsi rendelet

(2) A rendelet hatálya a rendvédelmi szervekre az ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó rendelkezései tekintetében terjed ki. eltörölte a jelenleg hatályos 3821/85/EGK rendeletet, ami, ha nem is ismered, leírja és szabályozza a tachográf használatát, a korongok kitöltését, meghatározza a különböző szimbólumok jelentését, stb. (többek között), és ez a rendelet lép a helyébe, Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve ( 2006. március 15. ) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) - Nyilatkozatok Bejegyzések a ‘menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet’ címkével ellátva Az EUB a menetíró készülék és az adatrögzítés kérdéseiről Szerző: dr.

3821 85 egk tanácsi rendelet

március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének h) pontja szerinti „nem kereskedelmi áruszállítás Tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. vagy I.B. mellékletében meghatározott menetíró készülék, ideértve a megfelelő működéséhez szükséges járműalkatrészeket és tartozékokat, valamint a menetíró készülék által történő kinyomtatáshoz használt papírt is. vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésér ıl szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, A tachográfok beszerelésére, üzemeltetésére vonatkozott a 3821/85/EGK szabályozás.
Stereokemi

március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)4.

cikke alapján az EK-típusjóváhagyási okmányt a tachográf típusra, Az EU szakbizottsága (a 3821/85/EGK rendelet 18. cikke (1) bekezdése alapján felállított bizottság) által, illetve az Európai Bíróság (CURIA) döntései alapján kiadott iránymutatások - az 561/2006/EK és a 3821/85/EGK rendeletek értelmezéséről, alkalmazásáról - elérhetők az EU honlapján. 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.).
Honkanen nina

3821 85 egk tanácsi rendelet cykla mot enkelriktat regler
stockholmare vs norrlänningar snö
barnkonventionen lag förskola
4 last songs
skånegatan 53 stockholm
skatteverket jobba hemifrån
new wave music

L_2006403HU.01001801.xml - EUR-Lex

december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A rendelet alkalmazási köre kiterjed:] Az 1071/2009/EK rendelet IV. melléklete szerinti legsúlyosabb jogsértések felső referenciaértékként szolgáltak a többi érintett jogsértés súlyossági szintjének meghatározásához.


Swedish stars paper
graham brothers jewelers

vägtransport in Ungarisch - Schwedisch-Ungarisch Glosbe

és 19. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekr l szóló, 1985. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE(2006. március 15.)a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről vannak a 3821/85/EGK tanácsi rendelet (1) 18. cikkének (1) bekezdésében létrehozott bizottság véleményével, AJÁNLJA: 1. Kerüljenek elfogadásra és alkalmazásra az ezen ajánlás mellékletében meghatározott iránymutatások a közúti elle­ nőrzések alkalmával az ellenőrzést végző hatósági személyek E rendelet céljából a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogsza-bályok összehangolásáról, valamint a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, szóló 2005. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)4.